Ludzie

Jacek Marcinkowski

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu

Jacek Marcinkowski, pomysłodawca i współautor koncepcji działań promocyjnych „O mięsie wieprzowym i na temat...”, współscenarzysta cyklu audycji edukacyjnych dla TVP i Polskiego Radia pod tym samym tytułem i wcześniej twórca wielu inicjatyw propagujących ideę zdrowego żywienia w oparciu o mięso i jego przetwory, w tym uznanej za najważniejszą spośród innych akcji promocyjnych imprezę „Świętomięs Polski” oraz nie mniej popularnych takich „Mięsna Arena” czy „Wielkanoc – Mięsne Święta – Polska Tradycja” i „Gęsina na Imieninach” jest niemal od dziecka – związany z Polską branżą mięsną. Jego ojciec Władysław był znanym w Poznaniu przetwórcą i producentem wędlin, prowadząc przez kilkadziesiąt lat własny zakład.

Jacek podtrzymując tradycje rodzinne na stałe związał się z polskim Rzemiosłem. Nie tylko jako najstarszy stażem działacz Wielkopolskiego Cechu Rzeźników-Wędliniarzy i Kucharzy, ale również kierując społecznie wieloma gremiami i zespołami zadaniowymi. Przez wiele lat pozostawał przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej: Czeladniczej i Mistrzowskiej przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu i był jednym z założycieli Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy R.P.

Jacek Marcinkowski dał się też poznać jako znakomity organizator wielu imprez targowych podczas kolejnych edycji „Polagry”,a najważniejszym w tej dziedzinie osiągnięciem jest niewątpliwie doroczne Forum branżowe, które odbywa się już od 17 lat.

Jego aktywność na niwie Public Relations – także w innych przedsięwzięciach – polega nie tylko na promocji idei zdrowego żywienia w oparciu o mięso, ale też na dbałości o wysoką jakość wyrobów wędliniarskich. Jako doświadczony znawca tematu bierze udział w posiedzeniach wielu komisji konkursowych i kwalifikacyjnych oceniających polskie produkty mięsne.

Należy też wspomnieć o organizowanym z jego inicjatywy cyklu imprez pod nazwą „Wielkanoc Mięsne Święta – Polska Tradycja”. Będąc Wicekanclerzem Wielkopolskiej Izby Produktów Tradycyjnych występuje jako gorący orędownik wskrzeszenia starych receptur w produkcji wędlin. Również wprowadzenie do wielkopolskiej kultury kulinarnej kiełbasy białej, jako wyrobu regionalnego, jest jego zasługą.

Jacek Marcinkowski, absolwent poznańskiej Akademii Rolniczej, jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, w tym prestiżowej „Szabli Kilińskiego” przyznawanej przez Związek Rzemiosła Polskiego. Jest Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

czytaj

Andrzej Łyszyk

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej Łyszyk, współautor koncepcji akcji promocyjnej „O mięsie wieprzowym i na temat...” i jej producent wykonawczy oraz twórca formatu telewizyjnego audycji edukacyjnej o tym samym tytule i współscenarzysta każdego z odcinków cyklu, wykorzystując swe wcześniejsze doświadczenia z pracy przy realizacji filmów reklamowych.
Od wielu lat jest związany z polskim środowiskiem hodowców i przetwórców mięsnych, będąc producentem i współautorem wielu przedsięwzięć propagujących mięso i jego przetwory jako podstawowy składnik żywienia człowieka, w tym najważniejszych imprez promocyjnych takich jak „Świętomięs Polski”, „Mięsna Arena” czy Wakacyjna Kuchnia z Wieprzowiną lub „Gęsina na Imieninach” i „Konina.

Poznaj ten smak.”

Od ponad 20 lat działa w polskiej branży estradowej jako organizator i reżyser wielu spektakularnych wydarzeń artystycznych, festynów miejskich, koncertów i widowisk plenerowych a także eventów firmowych. O uznaniu zawodowych talentów niech świadczy lista jego partnerów biznesowych i współpracujących z nim artystów zamieszczona na stronie www.lyszyk.pl.

Andrzej Łyszyk jest socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest także członkiem Związku Autorów i Kompozytorów Polskich ZAKR i właścicielem Agencji Artystycznej i Reklamowej „Idea”.

czytaj

Prof. dr hab. Włodzimierz Dolata

Urodzony we Wrześni. Technolog żywności, profesor nauk rolniczych.

W 1960 ukończył Liceum Ogólnokształcące we Wrześni. Od 1960 do 1965 studiował na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. W 1975 uzyskał stopień. Habilitował się w 1992, a 1 stycznia 2001 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Działalność naukowa profesora

Włodzimierza Dolaty związana jest przede wszystkim z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
Poza licznym dorobkiem naukowym ma on również ogromny dorobek organizacyjny. Był przewodniczącym Sekcji Technologii Mięsa PTTŻ, organizował wiele konferencji i seminariów, przez dwie kadencje pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, był wiceprzewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień oraz Komisji ds. Nauki. Za pracę naukową i dydaktyczną profesor Włodzimierz Dolata uzyskał wiele nagród i wyróżnień. Ponadto został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła oraz Medalem Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP. Obecnie jest na emeryturze.

Jest współorganizatorem Forum Rzeźnictwa i Wędliniarstwa oraz współorganizatorem i przewodniczącym konkursów wędliniarskich w wielu regionach kraju oraz na MTP Polagra Food. Od lat ściśle współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Rzeźników i Wędliniarzy RP, Wielkopolskim Cechem Rzeźników w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą. Ponadto współpracuje z wieloma zakładami mięsnymi w całej Polsce oraz z zakładami produkującymi maszyny i urządzenia dla przemysłu mięsnego.

czytaj

prof. nadzw. dr hab. med. Aleksander Barinow-Wojewódzki

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

Lekarz, specjalista chorób płuc, chorób wewnętrznych i kardiologii. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Kiszyniowie, tam też zdobył specjalizację w kardiologii, dalsze specjalizacje oraz stopnie naukowe zdobywał w Warszawie i Poznaniu.

Związany od roku 1999 z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W roku 2009 uzyskał tytuł doktora habilitowanego oraz profesora nadzwyczajnego. Funkcję kierownika Katedry Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych oraz Zakładu Rehabilitacji w Chorobach Układu Oddechowego pełni od 2011r. Jednocześnie w zakładach opieki zdrowotnej pełni funkcje kierownicze, które łączy z działalnością leczniczą. Od roku 1998 dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc im. S. Staszica w Ludwikowie, od 2008 r. Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów. Inicjator programów zdrowotnych realizowanych w WCPiT „Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuc”, „Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Gruźlicy”, „Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca-doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, Członek wielu towarzystw naukowych. Pełni funkcje zastępcy przewodniczącego Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Autor prac z dziedziny rehabilitacji i pulmonologii. Organizator wielu konferencji naukowo-dydaktycznych, również międzynarodowych.

Laureat konkursu: "Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej", „Innowacja Roku 2012”, zdobywca Ogólnopolskiego Certyfikatu „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”, I miejsca oraz statuetki w ogólnopolskim konkursie Perły Medycyny, finalista Rankingu Szpitali Rzeczpospolitej w kategorii „Najlepszy Szpital Monospecjalistyczny”.

czytaj

Dr inż. Bożena Grześ

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu

Od 2001 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Surowców Zwierzęcych Instytutu Technologii Mięsa. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą głównie oceny przydatności kulinarnej i technologicznej surowca mięsnego w aspekcie przemian zachodzących w białkach mięśniowych.

Dr inż. Bożena Grześ jest współautorką wielu publikacji naukowych i kilku rozdziałów w podręcznikach akademickich z zakresu technologii mięsa.

czytaj

Dr inż. Agnieszka Frala

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.

Swoją przygodę z mięsem rozpoczęła już w dzieciństwie, kiedy to jako mała dziewczynka wraz z dziadkiem robiła domowe wędliny. Do dziś pamięta zapach i smak świeżo uwędzonej kiełbasy polskiej surowej (zwanej przez nią „kiełbasą Dziadkową”).

Także jej tata uczynił z niej „mięsnego eksperta” opowiadając o tym czym różnią się poszczególne gatunki mięsa

oraz jego części kulinarne. Mama nieco krzywiła się kiedy kilkuletnia Agnieszka wraz z tatą zajadała się specjałami przygotowanymi przez babcię: ozorkami wieprzowymi, nerkami czy móżdżkiem.

Wszystko to sprawiło, że zainteresowała się tematem mięsa i jego przetwarzania do tego stopnia, że wybrała studia związane z technologią mięsa. Podczas przygotowywania doktoratu skupiła się na tym jak polepszyć jakość mięsa poddanego obróbce termicznej oraz jak zapobiegać powstawaniu w nim rakotwórczych związków.

Uważa, że jedzenie mięsa jest najprzyjemniejszym sposobem dostarczenia organizmowi pełnowartościowego białka, żelaza oraz witamin z grupy B.

czytaj

Dr inż. Dariusz Lisiak

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu

Od 2006 doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Od 1997 roku pracownik Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego obecnie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego.

Kierownik Pracowni Badania Surowców i Produkcji Rzeźnianej.

Przewodniczący Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych.

Autor ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych